משכון לילדים

משכון לילדים
אני מתחייב הכרה
לילדים בעולם
כדי להגן על זכויותיהם
ותומך בחופש שלהם
בכל הנסיבות

וכדי להפוך את כדור הארץ
בריא, מקום פשוט ושלו
לחיות
לכל בני האדם
שמוזנים על ידי מישורי דשאה
ולשתות מהמים הירוקים הכחולים

ושאני יכול לעבוד
עם ילדים ומבוגרים
מכל הרקעים
כדי להפוך עתיד טוב יותר לעולם.

שנכתב על ידי הילדים של ילדים של ילדים לפגישה