לקום

דיכוי וניצול של האנשים שעומדים על מנת למנוע את הצורך לבצע ולהפוך את העולם למקום בטוח לכל בני האדם הוא משהו שהציק למישהו כדי למנוע ניצול לרעה או לעזור למישהו במצב קשה הוא דוגמה לא לעמוד. אולי, משאבים, כלים, ורעיונות של אתר זה, מה שאתה מייצגים הוא מושפע יותר.