About Us

שילדים נפגשים ילדים

ילדים ישיבות ילדים נוסד בשנת 1982. אחרי 30 שנים, הארגון היה כרוך בכ -800,000 ילדים מכל רחבי אזור העיר ניו יורק, כמו גם מתיחה בכל רחבי ארצות הברית ומעל 140 מדינות שונות. זהו 501c ללא כוונת רווח (3) ארגון שמחזיק מעמד מייעץ באו"ם, והוא ייחודי בכך שהיא מנוהלת על ידי בני נוער לבני נוער, בגילים 12 עד 21, שעובדים ביחד ולעזור אחד לשני כדי להפוך אותנו חיי, הערים שלנו, המדינות שלנו וsafer.We העולם כמוקד ארגון בפרויקטים המקדמים את זכויות ילדים וצדק חברתי, פתרונות לא אלימות לפתרון סכסוכים, בין בקבוצה ושיתוף פעולה בינלאומית. ילדים ישיבות ילדים עוזר לילדים למצוא דרכים מדברים בעד עצמם, ולטפל בשניהם הקהילה הגדולה יותר ואף בעולם.